فعالیت های آموزشی کلاس ششم

فعالیت های آموزشی کلاس ششم یک دبستان شهید مصطفی خمینی درچه در سال تحصیلی 93 - 92

تبدیل واحد ها
نویسنده : مهدی حفیظی - ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
 

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را در1000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک متر = 100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را در 100 ضرب می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را بر 100 تقسیم می کنیم .

یک متر = 1000 میلی متر

بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را بر1000 تقسیم می کنیم .

یک متر = 10 دسی متر

برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را در 10 ضرب می کنیم .

برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را بر 10 تقسیم می کنیم . 

یک دسی متر = 10 سانتی متر

برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را در10 ضرب می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را بر 10 تقسیم می کنیم .

یک دسی متر = 100 میلی متر

برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را در100 ضرب می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را بر 100 تقسیم می کنیم .

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را در 10 ضرب می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوط را بر10 تقسیم می کنیم .

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را در 10000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم . 

برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم . 

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را در 30 ضرب می کنیم .

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را بر 30 تقسیم می کنیم .

یک متر مکعب =  1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل مترمکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را در1000000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر مکعب به مترمکعب عدد مربوط را بر1000000 تقسیم می کنیم .


 
 
برنامه ی روزانه
نویسنده : مهدی حفیظی - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
 

دانش آموزان عزیز برای دریافت برنامه ی روزانه و یادداشت آن در

دفترچه ی پیوند خود به وبلاگ برنامه و تکالیف روزانه مراجعه کنید.

 

 


 
 
وبلاگ دانش آموزان
نویسنده : مهدی حفیظی - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
 

 

وبلاگ گروه های درسی کلاس

 

 گروه قرآن         گروه ریاضی         گروه فارسی             مطالعات  اجتماعی     هدیه های آسمان        علوم تجربی          کار وفناوری

گروه آزمایشگاه         گروه تحقیق و پژوهش       گروه  برگزاری نماز و مراسم

گروه هنر          گروه آموزش نرم افزار

وبلاگ دانش آموزان