فعالیت های آموزشی کلاس ششم

فعالیت های آموزشی کلاس ششم یک دبستان شهید مصطفی خمینی درچه در سال تحصیلی 93 - 92

تبدیل واحد ها
نویسنده : مهدی حفیظی - ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
 

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را در1000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک متر = 100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را در 100 ضرب می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را بر 100 تقسیم می کنیم .

یک متر = 1000 میلی متر

بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را بر1000 تقسیم می کنیم .

یک متر = 10 دسی متر

برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را در 10 ضرب می کنیم .

برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را بر 10 تقسیم می کنیم . 

یک دسی متر = 10 سانتی متر

برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را در10 ضرب می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را بر 10 تقسیم می کنیم .

یک دسی متر = 100 میلی متر

برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را در100 ضرب می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را بر 100 تقسیم می کنیم .

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را در 10 ضرب می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوط را بر10 تقسیم می کنیم .

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را در 10000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم . 

برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم . 

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را در 30 ضرب می کنیم .

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را بر 30 تقسیم می کنیم .

یک متر مکعب =  1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را در 1000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را بر 1000 تقسیم می کنیم .

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل مترمکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را در1000000 ضرب می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر مکعب به مترمکعب عدد مربوط را بر1000000 تقسیم می کنیم .


 
 
برنامه ی روزانه
نویسنده : مهدی حفیظی - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
 

دانش آموزان عزیز برای دریافت برنامه ی روزانه و یادداشت آن در

دفترچه ی پیوند خود به وبلاگ برنامه و تکالیف روزانه مراجعه کنید.

 

 


 
 
وبلاگ دانش آموزان
نویسنده : مهدی حفیظی - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
 

 

وبلاگ گروه های درسی کلاس

 

 گروه قرآن         گروه ریاضی         گروه فارسی             مطالعات  اجتماعی     هدیه های آسمان        علوم تجربی          کار وفناوری

گروه آزمایشگاه         گروه تحقیق و پژوهش       گروه  برگزاری نماز و مراسم

گروه هنر          گروه آموزش نرم افزار

وبلاگ دانش آموزان

       مهدی شهبازی     رضا عابدی      امین پناهی    علی سلیمانی امیر       علی کاشی    

مهدی ابراهیمی   سجاد مسیبی      مجید مجیدی     علی مسیبی

محمد کریمی      امیر حسین سلیمانی   علی سلیمانی قدمعلی       مجید عابدی

 مهدی زارع        مهدی قاسمی    مهدی مردیها    محمد رضا قاسمی     سید جلیل حسینی     

محمد امین ابراهیمی      محمد مهدی جزینی   سجاد شاه نظری        

علی سلیمانی محمد   علی میرزایی   حمیدرضا مداحی

علی فولادی         حسین عابدی       محمد کریمی